Krajowe Centrum ds. AIDS - Agenda Ministra Zdrowia

Testy na HIV

Poradnia internetowa

Całodobowy telefon zaufania - 022 692 82 26

Kontra

2(60)/2014
 
Pobierz najnowszy numer Kontry
Więcej
Biuletyn Informacji Publicznej
Współpraca z NGO
Prezentacja działalności NGO
Fundacja Pomorski Dom Nadziei

Współpraca z NGO

Prezentacja działalności NGO

Fundacja Pomorski Dom Nadziei

Adres siedziby: Ul. Rzączyńskiego 1B/18, 80-041 Gdańsk

Telefon: 058/306 75 36; 0504 248 350

e-mail: domnadziei@argo.pl

www http://www.domnadziei.org.pl

Kim jesteśmy:

Fundacja Pomorski Dom Nadziei wspiera osoby zakażone HIV i chore na AIDS oraz walczące z chorobą narkomanii. Kreuje postawy obywatelskie mające na celu akceptację społeczną i pomoc środowisku osób dotkniętych cierpieniem, chorobą i uzależnieniem.
 współpracujemy z Wojewódzką Przychodnią Skórno – Wenerologiczną w zakresie prowadzenia Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Gdańsku (ul. Długa 84/85),
 prowadzimy szkolenia w zakresie edukacji i profilaktyki HIV/AIDS oraz narkomanii dla różnych grup społecznych i zawodowych,
 organizujemy turnusy terapeutyczno-rehabilitacyjne dla osób seropozytywnych.
Od dn. 6 grudnia 2005r. Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

W czym możemy pomóc:

 testowanie w kierunku HIV - bezpłatne, anonimowe testy w Punkcie Konsultacyjno - Diagnostycznym w Gdańsku (poradnictwo przed i po testowe),
 pomoc psychologiczna i wsparcie w Punkcie Konsultacyjno - Diagnostycznym
w Gdańsku dla osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS,
 wsparcie dla bliskich osób seropozytywnych,
 zajęcia profilaktyczne z zakresu HIV/AIDS i narkomanii adresowane do młodzieży szkolnej,
 szkolenia w zakresie edukacji i profilaktyki HIV/AIDS oraz narkomanii dla różnych grup społecznych i zawodowych,
 turnusy terapeutyczno-rehabilitacyjne dla osób seropozytywnych.

Projekty, do udziału w których zapraszamy:

 testowanie - osoby chcące sprawdzić swój status serologiczny,
 pomoc i wparcie psychologiczne - osoby zakażone wirusem HIV i chore na AIDS,
 wsparcie psychologiczne - rodzina i bliscy osób seropozytywnych,
 zajęcia profilaktyczne – szkoły ponadpodstawowe,
 szkolenia w zakresie HIV/AIDS i narkomanii - określone grupy zawodowe np. policja, straż miejska, pedagodzy szkolni, personel medyczny, pracownicy MOPS
i służb więziennych,
 turnusy terapeutyczno-rehabilitacyjne - osoby seropozytywne,
 pomoc przy ewaluacji programów profilaktycznych - wolontariusze.

Co się nam udało:

Stałe projekty realizowane od 2005 roku to:
1. działalność bezpłatnego, anonimowego punktu wykonywania testów
w kierunku HIV;
Trzy razy w tygodniu, od 2005 r. dzięki pozyskanym przez Fundację funduszom
w Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej w Gdańsku ul. Długa 84/85, czynny jest, prowadzony przez Fundację, Bezpłatny, Anonimowy Punkt wykonywania testów w kierunku HIV. W latach 2005 – 2008 wykonano tam 5180 badań, z których 64 okazały się dodatnie.

2. programy edukacyjne;
Projekty edukacyjne adresowane były dla trzech grup :
 Młodzieży szkół średnich. Projekt ma za zadanie wykształcenie bardziej świadomej postawy wobec własnego zdrowia wśród młodzieży, która najczęściej posiada wiedzę na temat AIDS wynikającą z informacji podawanych przez media, pogadanek
i konkursów na te tematy, jednak traktują ją w sposób abstrakcyjny, zupełnie nie dotyczący ich środowiska. Zadaniem programu jest także przygotowanie młodych ludzi do brania odpowiedzialności za swoje zachowania i uświadomienie im zagrożeń wynikających z niefrasobliwego podejścia do rzeczywistości. Na prośbę uczestników zajęć od 2006 roku program rozszerzono o temat niebezpieczeństw związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych.
 Psychologów i pedagogów szkolnych. Zadaniem programu jest edukacja osób pracujących z młodzieżą w zakresie HIV/AIDS, uzależnień i narkomanii wśród młodzieży szkolnej, omawiane są m. in. ryzykowne zachowania pod wpływem substancji psychoaktywnych, zwłaszcza tych zwiększających popęd seksualny. Program ma za zadanie wykształcenie bardziej świadomej postawy wobec problemu HIV/AIDS i tolerancji wobec osób zakażonych, aby wartości te przekazywać uczniom szkół.
 Służb mundurowych ― Policja, Straż Miejska, pracownicy MOPS
i służb więziennych. Program ma za zadanie wykształcenie bardziej świadomej postawy wobec osób seropozytywnych i potencjalnych zagrożeń związanych
z ryzykiem zakażenia oraz zastosowanie w pracy odpowiednich procedur gwarantujących bezpieczeństwo. Zadaniem projektu jest także stworzenie dla każdej grupy zawodowej standardów postępowania w trudnych sytuacjach związanych
z problematyką HIV/AIDS.

3. organizowanie corocznych turnusów terapeutyczno – rehabilitacyjnych dla osób seropozytywnych;
Cyklicznie w okresie letnim, przez cztery lata Fundacja organizuje turnusy terapeutyczno – rehabilitacyjne dla osób seropozytywnych borykających się na co dzień z problemami związanymi z dyskryminacją społeczną, alienacją, oraz psychicznymi i fizycznymi skutkami choroby. Większość z nich to „trzeźwi narkomani” leczący się antyretrowirusowo, na co dzień walczący z gniewem, samotnością i depresją. Mimo zakażenia HIV podjęli oni walkę z nałogiem
i utrzymują abstynencję od środków narkotycznych. Program „Turnus dla osób seropozytywnych” stwarza możliwość integracji osób zakażonych HIV w środowisku i społeczeństwie. Podczas turnusu oprócz zajęć integracyjnych i rekreacyjnych, odbywają się wykłady lekarza specjalisty HIV/AIDS oraz warsztaty z psychologiem
i terapeutą uzależnień.

4. obchody Światowego Dnia AIDS;
Od 2004 roku, corocznie, Fundacja organizuje Obchody Światowego Dnia AIDS. Organizowaliśmy happeningi w Gdańsku i Sopocie pod patronatem prezydentów obu tych miast.

5. obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS;
W 2005 roku w maju w Kościele Św. Jana została odprawiona przez Metropolitę Gdańskiego abp. Tadeusza Gocłowskiego uroczysta Msza św. w intencji zmarłych na tą nieuleczalną chorobę. Do mszy śpiewał Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego, po jej zakończeniu studenci U.G. aktorzy-amatorzy ze Stowarzyszenia "Maybe Theatre Company", zaśpiewali kilka piosenek z musicalu "RENT”
W 2006 roku majowe Obchody "Międzynarodowego Dnia Pamięci
o Zmarłych w wyniku AIDS" współorganizowaliśmy w Malborku wraz ze Stowarzyszeniem „Tu i Teraz”, podczas których odbyła się akcja Anonimowego, Bezpłatnego testowania w kierunku HIV.

6. W roku 2008 rozpoczęliśmy program: Dyżur psychologa w PKD w Gdańsku
• Sfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego dyżury/konsultacje odbywały się od września do listopada w Poradni Skórno-Wenerologicznej przy ul. Długiej 84/85. Odbyło się 5 czterogodzinnych dyżurów, na które zgłosiło się 13 osób. Zainteresowani zgłaszali się z różnymi problemami, pytaniami i wątpliwościami; dzielili się różnymi niepokojami i lękami; kilka osób zachęconych zostało do wykonania testu w kierunku HIV, po teście skorzystało
z informacji-poradnictwa, część zaczęła myśleć inaczej o "chorobie" (z korzyścią dla siebie i swoich bliskich).
W sumie programami realizowanymi przez Fundację Pomorski Dom Nadziei objętych zostało ponad 6 000 osób.


 

wprowadzono: 15.07.2009