Podstawy prawne działania Krajowego Centrum ds. AIDS

1. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie Krajowego Centrum ds. AIDS (Dz.Urz.MZ.10.8.49 z dnia 17 czerwca 2010 r.) wraz z załącznikami 

2. Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych (wydanych na podstawie obowiązującej ustawy), nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat.

Wobec powyższego aktualną podstawę prawną działań stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. z dnia 1 marca 2011 r., Nr 44, poz. 227).
Program zakłada przeciwdziałanie epidemii HIV/AIDS poprzez działania w pięciu obszarach:

  • zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa;
  • zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych;
  • wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS;
  • współpraca międzynarodowa;
  • monitoring.
Podmiot udostępniający:
KC ds.AIDS
Informację wytworzył:
Sylwia Sałgut-Krzemińska
Osoba odpowiadająca za wpis:
Maria Rogalewicz
Osoba, która wprowadziła informacje do podstrony BIP:
Maria Rogalewicz
Czas wytworzenia informacji:
18 marzec 2011
Czas udostępnienia informacji w zakresie podstrony BIP:
17 styczeń 2011

Ostatnia modyfikacja:

Poniedziałek, 8 sierpień 2011

Liczba odwiedzin:

3111

Redakcja:

Maria Rogalewicz
tel.: 22 331 77 77
e-mail: m.rogalewicz@aids.gov.pl
KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra ZdrowiaWszystkie prawa zastrzeżone 2017