Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Krajowe Centrum ds AIDS

Składnica akt w Krajowym Centrum ds. AIDS działa na podstawie Zarządzenia wewnętrznego Nr 08/05 z dnia 22 kwietnia 2005r. i przepisów:
- Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r.
(tekst ujednolicony Dz.U. 2002 nr 171 poz. 1396)
- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. 2002 nr 167 poz. 1375)
- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. 2005 nr 32 poz. 284)

Ewidencję zasobu składnicy akt stanowią:
a) spisy zdawczo-odbiorcze
b) wykaz spisów zdawczo-odbiorczych
c) karty udostępniania dokumentacji
d) spis dokumentacji przekazanej na makulaturę lub zniszczenie
e) protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej

Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w składnicy akt do celów naukowo-badawczych wymaga każdorazowo zgody kierownika instytucji lub osób przez niego upoważnionej i odbywa się stosownie do przepisów:
1) ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. - Prawo prasowe (tj.: Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.)
2) ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj.: Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.)
3) ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm. i ustawa z dnia 25 lipca 2003r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. Nr 166, poz. 1610)
4) ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (tj.: Dz.U. Nr 88, poz. 439 ze zm.)
5) ustawa z dnia 29 czerwca 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. i Nr 153 poz. 1271)
6) ustawa z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (tj.: Dz.U. Nr 11, poz. 95 ze zm.)
7) ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj.: Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

Podmiot udostępniający:
KC ds.AIDS
Informację wytworzył:
Artur Świderski
Osoba odpowiadająca za wpis:
Maria Rogalewicz
Osoba, która wprowadziła informacje do podstrony BIP:
Krzysztof Kula
Czas wytworzenia informacji:
25 październik 2005
Czas udostępnienia informacji w zakresie podstrony BIP:
25 październik 2005

Ostatnia modyfikacja:

Czwartek, 27 październik 2005

Liczba odwiedzin:

6005

Redakcja:

Maria Rogalewicz
tel.: 22 331 77 77
e-mail: m.rogalewicz@aids.gov.pl
KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra ZdrowiaWszystkie prawa zastrzeżone 2017