TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS
22 692 82 26*
* od pn. 9.00 do pt. 21.00 z wył. dni ustawowo wolnych od pracy.
801 888 448*
* płatne za 1. min. połączenia

Rada konsultacyjna ds. MSM

O radzie

Cele i zadania Rady MSM

Rada Konsultacyjna ds. MSM jest ciałem powołanym przez Dyrektora Krajowego Centrum ds. AIDS.
W skład rady wchodzą członkowie zgłaszani przez organizacje pozarządowe i media LGBT.

 
Celem Rady jest:
1. Upowszechnienie świadomości praw dotyczących zdrowia seksualnego, w szczególności tych związanych z profilaktyką HIV w środowiskach LGBT.
2. Propagowanie zasad profilaktyki HIV w środowisku LGBT, ze szczególnym uwzględnieniem grupy docelowej, jaką stanowią mężczyźni mający seks z mężczyznami.
3. Dążenie do eliminacji wszelkich przejawów dyskryminacji osób ze środowisk LGBT w zakresie dostępu do wiedzy, opieki i pomocy dotyczących HIV/AIDS.
 

Swoje cele Rada realizuje poprzez:
1. Opracowywanie standardów tworzenia programów profilaktyki HIV kierowanych do środowisk LGBT, ze szczególnym uwzględnieniem grup MSM.
2. Organizowanie płaszczyzny porozumienia i współpracy organizacji i grup nieformalnych LGBT
w zakresie działań na rzecz profilaktyki HIV/AIDS.
3. Inicjowanie działań z zakresu HIV/AIDS kierowanych do środowisk LGBT.
4. Współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnym do Rady zakresie działania.
 

wprowadzono: 04.01.2013

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra ZdrowiaWszystkie prawa zastrzeżone 2017