Projekty :: Współpraca międzynarodowa :: Krajowe Centrum ds AIDS
TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS
22 692 82 26*
* od pn. 9.00 do pt. 21.00 z wył. dni ustawowo wolnych od pracy.
801 888 448*
* płatne za 1. min. połączenia


Współpraca międzynarodowa

Projekty

Projekt DG SANCO: COBATEST 

Krajowe Centrum ds. AIDS bierze udział w projekcie COBATEST 

Projekt DG SANCO: COBATEST - Testowanie w kierunku HIV w punktach konsultacyjno-diagnostycznych skierowane do wybranych społeczności na terenie Europy (HIV community-based testing practices in Europe. Acronym: HIV-COBATES, contact number: 2009 12 11).
 

Projekt nadzorowany przez EAHC (the Executive Agency for Health and Consumers), jego głównym partnerem jest FIGTIP (Fundacio Institut d’investigacio en Ciences del la Salut Germans Trias i Pujol.
 

Czas trwania projektu: wrzesień 2010-sierpień 2013.
 

Cel projektu: wniesienie wkładu w promocję wczesnej diagnostyki HIV w Europie poprzez ulepszenie wdrażania i ewaluacji działań prowadzonych w punktach konsultacyjno-diagnostycznych na rzecz społeczności* (MSM, IDU). Zbadanie wpływu wdrożenia testów ślinowych na diagnostykę HIV/AIDS wśród społeczności.
 

Strona internetowa projektu: http://www.cobatest.org/
 (społeczności rozumianej jako specyficzna grupa ludzi, żyjących w podobnej kulturze, wyznających podobne wartości i normy, wpisujących się w strukturę społeczną zgodnie z normami, które to dana społeczność rozwinęła na przestrzeni czasu).

W projekcie COBATEST biorą udział kraje z południowej, środkowej, północnej i wschodniej Europy, a dzięki tak licznemu uczestnictwu będzie możliwe zebranie wiarygodnych danych na temat wdrażania programów testowania w kierunku HIV na całym kontynencie. Połowa instytucji biorących udział w projekcie to ciała rządowe reprezentujące najważniejsze agendy zdrowia publicznego od lat współpracujące z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się prowadzeniem punktów konsultacyjno-diagnostycznych. Druga połowa uczestników projektu to same organizacje pozarządowe zajmujące się testowaniem w kierunku HIV społeczności szczególnie narażonych na zakażenie, oraz walką z dyskryminacją i stygmatyzacją osób seropozytywnych.
 

wprowadzono: 05.03.2012

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra ZdrowiaWszystkie prawa zastrzeżone 2017