Projekty :: Współpraca międzynarodowa :: Krajowe Centrum ds AIDS
TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS
22 692 82 26*
* od pn. 9.00 do pt. 21.00 z wył. dni ustawowo wolnych od pracy.
801 888 448*
* płatne za 1. min. połączenia


Współpraca międzynarodowa

Projekty

Krajowe Centrum ds. AIDS koordynatorem projektu HATBAI w ramach Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego

Wzmocnienie profilaktyki i ograniczenie negatywnych skutków HIV/AIDS oraz infekcji powiązanych w regionie Morza Bałtyckiego poprzez intensyfikację współpracy międzynarodowej (akronim HATBAI). Projekt w ramach Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

Jest to dwunastomiesięczny projekt koordynowany przez Krajowe Centrum ds. AIDS, realizowany w ramach obszaru priorytetowego Zdrowie Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2014-2020. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach pierwszej rundy konkursu projektów mechanizmu Seed Money Facility, firmowanego przez Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Budżet projektu to kwota 49 967 EUR, z czego 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej, a 15% ze środków własnych trzech organizacji biorących udział w projekcie. 
 

Jednym z warunków umożliwiających ubieganie się o fundusze unijne była akceptacja założeń projektu przez Partnerstwo Północnego Wymiaru w Dziedzinie Zdrowia i Opieki Społecznej (NDPHS), Koordynatora podpriorytetu Zdrowie w ramach unijnej strategii. Akronim projektu pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: HIV, AIDS, Tuberculosis oraz Associated Infections.
 

HATBAI to inicjatywa trzech organizacji z Polski, Finlandii i Rosji, mająca na celu ułatwienie pozyskania środków na duży, międzynarodowy projekt w zakresie wzmocnienia profilaktyki i ograniczenia skutków epidemii HIV/AIDS w regionie Morza Bałtyckiego.
 

W przygotowanie aplikacji projektowej zaangażowane są, oprócz Krajowego Centrum ds. AIDS, dwie specjalistyczne organizacje: fińska Filha (Finnish Lung Health Association) oraz rosyjska organizacja pozarządowa Young Leaders Army. Zgodnie z wytycznymi UE, współpraca z krajami nienależącym i do Unii Europejskiej, takimi jak Rosja (a szczególnie jej północna-zachodnia część) czy Białoruś, prowadząca do osiągnięcia zamierzonych efektów w całym regionie, jest pożądana. Projekt docelowy zostanie wzmocniony o przynajmniej trzy organizacje z innych krajów, prawdopodobnie z Estonii, Niemiec i Szwecji.
 

Innowacyjnym pomysłem na osiągniecie wysokiej efektywności działań w przygotowywanym projekcie jest wybór przez każdego z partnerów dwóch populacji kluczowych, do których kierowane będą działania profilaktyczne. Biorąc pod uwagę drogi zakażenia wirusem HIV, już na pierwszy rzut oka widać, z jak różnymi problemami borykają się kraje regionu. W krajach Europy Zachodniej dominującą przyczyną zakażeń są ryzykowne zachowania seksualne, szczególnie w populacji MSM, podczas gdy w Europie Wschodniej zakażenia rozprzestrzeniają się głównie w populacji osób przyjmujących narkotyki drogą dożylną. Dokonując wyboru populacji kluczowych nie można ograniczać się do podejścia jednosektorowego. Należy pamiętać także o szerokim spektrum problemów dotykających osoby zakażone lub zagrożone zakażeniem HIV, np. społecznych, takich jak bieda czy wykluczenie lub narażenie na ostracyzm. W czasie realizacji regionalnych projektów nie można pominąć krajów nienależących do Unii Europejskiej – różnica w skali epidemii pomiędzy krajami UE, a ich wschodnim sąsiedztwem jest bardzo znacząca. Biorąc pod uwagę specyfikę współczesnego świata (globalizacja, migracje, dynamika zmian) warunkiem uzyskania wysokiej efektywności działań prozdrowotnych w regionie Morza Bałtyckiego powinna być ścisła i oparta na faktach naukowych współpraca Wschodu z Zachodem. W projekcie docelowym przewiduje się moduł szkoleniowy i wiele innych aktywności.
 

Aby mieć lepszy ogląd całokształtu problemu w tak zróżnicowanym regionie, jakim jest region Morza Bałtyckiego, eksperci z jedenastu krajów przygotują diagnozę wybranych problemów zdrowia publicznego. Raport, prezentujący sytuację epidemiologiczną HIV/AIDS, gruźlicy oraz trzech infekcji powiązanych: kiły, rzeżączki oraz chlamydiozy, zostanie przedstawiony w lutym 2014 r. i obejmie następujące kraje: Białoruś, Danię, Estonię, Finlandię, Litwę, Łotwę, Niemcy, Norwegię, Polskę, Rosję oraz Szwecję.
 

Na pierwszym z trzech spotkań odbywających się w ramach projektu uzgodniono założenia i terminy dotyczące wykonania kolejnych zobowiązań partnerów, takich jak współpraca z ekspertami, ustalenie treści dokumentu ramowego zawierającego założenia ich pracy, a także wybór populacji do których partnerzy chcieliby skierować projekt docelowy. Ustalono również roboczy termin drugiego spotkania grupy. Odbędzie się ono na przełomie stycznia i lutego 2014 r. w Warszawie. Głównym jego celem będzie opracowanie kształtu i założeń aplikacji projektowej dużego projektu.

Projekt częściowo finansowany z funduszy UE


 

 

wprowadzono: 05.12.2013

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra ZdrowiaWszystkie prawa zastrzeżone 2017