K O N T A K T

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących kampanii Jeden test. Dwa życia
prosimy o kontakt z:

Iwoną Gąsior, Głównym specjalistą w Dziale Promocji Zdrowia w Krajowym Centrum ds. AIDS
Nr tel.: +48 22 331 77 82
Adres e-mail: i.gasior@aids.gov.pl

Anną Kaczmarek, Specjalistą w Dziale Promocji Zdrowia w Krajowym Centrum ds. AIDS
Nr tel.: +48 22 331 77 81
Adres e-mail: a.kaczmarek@aids.gov.pl